Kamuoyu Duyuru Metni İçin Tıklayınız

 

Malum olduğu üzere; ülkemiz seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktadır. Dahilî ve haricî şer kuvvetler ve müfsit komiteler ihanet ve yıkımlarını, fesat ve iftiralarını, yalan ve dessas fikirlerini çok yoğun bir propaganda ile apaçık bir şekilde sürdürmekte; kalb-i küllî ve vicdan- ı umumîde derin yaralar açmaktadırlar.

2023 Seçimleri sadece siyasi bir tercih meselesi değil devletimizin bekası, milletimiz ve Âlem-i İslam’ın selametiyle doğrudan ilgilidir. Bu itibarla 2023 seçimlerine dair tarz-ı hareketimiz ile alakalı olarak aşağıdaki hususları, ehemmiyetine binaen, kamuoyunun nazar- ı dikkatine arz ediyoruz:

Kahraman bir milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmiini müzahrefattan temizleyip beş yüz sene devam eden asli hüviyetine çeviren,

Mazide dinden tecerrüd ettirilen maarifte Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebevi ve hatt-ı Kur’an olan Osmanlıca’nın müfredata konulmasına ve tesettür şiarının serbestiyetine vesile olan,

İttihad-ı İslam için samimi gayretlerde bulunan, dünya mazlumlarının yanında durup, ülkemize iltica eden her milletten mazluma ev sahipliği yapan,

Kur’an-ı Azimüşşan’ın yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vasiyetine istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle tab’ ettirip neşrine vasıta olan,

 

Memleketimizin maddeten ve manen terakki ve tealisi için azim ve gayretle çalıştığına şahit olduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne vatan, millet ve İslamiyet lehindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı dua ediyor ve var gücümüzle destekliyoruz.

Risale-i Nur Meşveret Cemaati (19.03.20023)