Kıymetli Kocaeli Kültür ve Eğitim Vakfı müntesibleri;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı yazıları ile ” Sivil toplum kuruluşları ( dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icrai zorunluluk getiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir.”  Yazısına istinaden vakfımızın toplu halde olmayı icab eden her türlü faaliyeti geçici bir müddet tehir edilmiştir.. Bununla beraber vakfımızın ehemmiyetle tavsiye ettiği ve uyguladığı kitap okumalarımizi herkesin kendi evini birer kütüphane bilerek devam etmesini istirham ediyoruz..

Kamuoyuna saygı ile arz ediyoruz.

Hastalar Risalesi