Biz Bize Yeteriz

Kocaeli kültür eğitim vakfı olarak ”Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına katılmamız noktasında verilen hesap numaralarına yardımlarınızı bekleriz.

Read more

Hüsnü Bayramoğlu’ndan “Zeytindalı Harekatı” hakkında mektup

Hüsnü Bayramoğlu’ndan “Zeytindalı Harekatı” hakkında mektup

باسمه سبحانه Aziz kardeşlerimiz Reis-i Cumhurumuzun emriyle şanlı ordumuz Suriye’nin kuzeyinde sınırımızda emniyeti tesis için ve dahili ve harici düşmanlarımızın vatan, millet, İslamiyet ve alem-i islamla alakalı emel ve planlarını bertaraf etmek için hayat-ı içtimaiyede zehir hükmüne geçen mürted manasındaki dinsiz anarşiştlere karşı Farz olan cihad vazife-i vataniyesini

Read more

REFERANDUMLA İLGİLİ MEŞVERET CEMAATİNİN KAMUOYUNA DUYURUSU

16 Nisan Referandumu; devletimizin bekası, vatanımızın muhafazası, memleketimizin dirayetli, muktedir, güvenilir devlet adamlarına tevdi edilmesi gibi ciddi zaruretler cihetiyle fevkalade ehemmiyetlidir. Hazret-i Üstadımızın tarihçe-i hayatı şahittir ki; muazzez Üstadımız din ve mukaddesat, vatan ve memleket meselelerine kat’iyen duyarsız kalmamış, reyini, görüş ve düşüncelerini gayet açık bir biçimde

Read more

15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE RİSALE-İ NUR MEŞVERET CEMAATİNİN KAMU OYUNA DUYURUSU

15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE RİSALE-İ NUR MEŞVERET CEMAATİNİN KAMU OYUNA DUYURUSU   Bu vatan ve millet düşmanlarının, iç ve dıştaki tüm ihanet şebekelerinin ifsat, ihanet ve ittifakıyla girişilen darbe teşebbüsünü rahmet-i ilahiyye tersine çevirdi. Bu mazhariyet, doğrudan doğruya bir ikram-ı ilahiyedir, bir inayet-i rabbaniyedir. Milletimize

Read more